Insulation for a better tomorrow

Prohlášení o vlastnostech

Od 1.7.2013 vešlo v platnost nové Nařízení o stavebních výrobcích č. 305/2011.  Toto nařízení nahrazuje Směrnici Rady 89/106/EHS  o stavebních výrobcích. Nařízení stanovuje pravidla, jak formulovat vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a jak u těchto produktů používat označení CE. Prohlášení o vlastnostech si můžete stáhnout na adrese :  http://dop.ursa-insulation.com, kde vyplníte kód máteriálu. Kódy materiálů naleznete na etiketách a nebo v seznamu níže.

 

 V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

 

URSA GLASSWOOL

URSA AKP 2 49GW34NBN16041
URSA AKP 2/V 49GW34FBN16041
URSA DF 37 49GW37NRN16041
URSA DF 39 49GW39NRN16041
URSA DF 40 49GW39NRN16041
URSA DF 42 49GW42NRN16041
URSA DF40h 49GW39NRN16041
URSA FDP 1/V 49GW39FBW16041
URSA FDP 2/V 49GW34FBW16041
URSA FKP 2 49GW34NBW16041
URSA FKP 1 49GW39NBW16041
URSA SF 32 49GW31NRN16061
URSA SF 35 49GW34NRN16041
URSA SF 40 49GW39NRN16041
URSA TSP 49GW33NBN16041
URSA TWF 1 49GW39NRN16041
URSA TWF FONO 49GW39NRN16041
URSA TWP 1 49GW38NBN16041
URSA PUREONE

URSA PURE 32 RN SF 49PO32FRN16061
URSA PURE 35 RN SF 49PO34FRN16061
URSA PURE 39 RN SILVER 49UPO39NRN16041
URSA PURE 40 PN 49PO38NBN16061
URSA PUREONE DF 39 49UPO39NRN16041
URSA PUREONE SF 32 49UPO32NRN16041
URSA PUREONE SF 34 49UPO34NRN16041
URSA PUREONE TWP 37 49UPO37NBN16041
URSA PUREONE TWF 37 49UPO37NRN16041
URSA XPS

URSA XPS N-III-I 49XPSN3016041
URSA XPS N-III-L 49XPSN3016041
URSA XPS N-III-PZ-I 49XPSNPZ3016041
URSA XPS N-III-PZ-I-20 49XPSNPZ2016041
URSA XPS N-V-L 49XPSN5016041
URSA XPS N-VII-L 49XPSN7016041