Insulation for a better tomorrow

Prohlášení o vlastnostech

Od 1.7.2013 vešlo v platnost nové Nařízení o stavebních výrobcích č. 305/2011.  Toto nařízení nahrazuje Směrnici Rady 89/106/EHS  o stavebních výrobcích. Nařízení stanovuje pravidla, jak formulovat vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a jak u těchto produktů používat označení CE. Prohlášení o vlastnostech si můžete stáhnout na adrese :  http://dop.ursa-insulation.com, kde vyplníte kód máteriálu. Kódy materiálů naleznete na etiketách a nebo v seznamu níže.

 V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Prohlášení o vlastnostech platná do 1.10.2017   Prohlášení o vlastnostech platná od 1.10.2017
URSA GLASSWOOL     URSA GLASSWOOL
URSA AKP 2 49GW34NBN16041   URSA AKP 2/V 49GEO34FBN16041
URSA AKP 2/V 49GW34FBN16041   URSA DF 32H 49GEO31NRN16061
URSA DF 37 49GW37NRN16041   URSA DF 35H 49GEO34NRN17081
URSA DF 39 49GW39NRN16041   URSA DF 38 49GEO38NRN17081
URSA DF 40 49GW39NRN16041   URSA FDP 2/V-S 49GEO34FBW16041
URSA DF 42 49GW42NRN16041   URSA FDP 32/V-S 49GEO31FBW16061
URSA DF40h 49GW39NRN16041   URSA FKP 2 49GEO34NBW16041
URSA FDP 1/V 49GW39FBW16041   URSA FKP 1 49GEO39NBW16041
URSA FDP 2/V 49GW34FBW16041   URSA FKR 35 49GEO34NRW16041
URSA FKP 2 49GW34NBW16041   URSA KDP 2/V 49GEO34FBW16041
URSA FKP 1 49GW39NBW16041   URSA KDP 32/V 49GEO31FBW16061
URSA SF 32 49GW31NRN16061   URSA KDR 32/V 49GEO31FRW16061
URSA SF 35 49GW34NRN16041   URSA KDR 35/V 49GEO34FRW16041
URSA SF 40 49GW39NRN16041   URSA USF 32 PLUS 49GEO31FRN16061
URSA TSP 49GW33NBN16041   URSA SF 32 PLUS 49GEO31FRN16061
URSA TWF 1 49GW39NRN16041   URSA SF 35 49GEO34NRN17081
URSA TWF FONO 49GW39NRN16041   URSA SF 35 PLUS 49GEO34FRN16041
URSA TWP 1 49GW38NBN16041   URSA TSP 49GEO33NBN16041
URSA PUREONE
  URSA TWP 1 49GEO38NBN17081
URSA PURE 32 RN SF 49PO32FRN16061   URSA PUREONE
URSA PURE 35 RN SF 49PO34FRN16061   PUREONE USF 31 49UPO31FRN17081
URSA PURE 39 RN SILVER 49UPO39NRN16041   PUREONE SF 31 49UPO31NRN17081
URSA PURE 40 PN 49PO38NBN16061   PUREONE SF 34 49UPO34NRN16101
URSA PUREONE DF 39 49UPO39NRN16041   PUREONE DF 39 49UPO39NRN16041
URSA PUREONE SF 32 49UPO32NRN16041   PUREONE TWP 37 49UPO37NBN16041
URSA PUREONE SF 34 49UPO34NRN16041   PUREONE TWF 37 49UPO37NRN16041
URSA PUREONE TWP 37 49UPO37NBN16041   URSA XPS
URSA PUREONE TWF 37 49UPO37NRN16041   URSA XPS N-III-I 49XPSN3016041
URSA XPS
  URSA XPS N-III-L 49XPSN3016041
URSA XPS N-III-I 49XPSN3016041   URSA XPS N-III-PZ-I 49XPSNPZ3016041
URSA XPS N-III-L 49XPSN3016041   URSA XPS N-III-PZ-I-20 49XPSNPZ2016041
URSA XPS N-III-PZ-I 49XPSNPZ3016041   URSA XPS N-V-L 49XPSN5016041
URSA XPS N-III-PZ-I-20 49XPSNPZ2016041   URSA XPS N-VII-L 49XPSN7016041
URSA XPS N-V-L 49XPSN5016041    
URSA XPS N-VII-L 49XPSN7016041